The Practice of Art and Science – [The European Digital Art and Science Network]

Gerfried Stocker
Andreas J. Hirsch
Vydavateľstvo
Hatje Cantz Verlag, 2017

V roku 2015 bola zahájená „Európska digitálna sieť umenia a vedy“ s myšlienkou spojiť mikro a makrokozmos vedy s digitálnym umením. Súčasťou tejto siete sú aj renomované vedecké výskumné inštitúty (ESA, CERN a ESO), ktoré spolu s Ars Electronica Futurelab ponúkajú rezidencie pre umelcov. Sedem európskych projektových partnerov zastupuje rovnako silné a rozmanité kultúrne a umelecké pozície v Európe na výstavách, workshopoch a konferenciách. Kniha prezentuje umelecké projekty a rezidencie so silným obrazom a analyzuje výzvy umenia a vedy prostredníctvom príspevkov renomovaných vedcov a umelcov.