The Package Design Book 2

Julius Wiedemann
Vydavateľstvo
Taschen, 2012

Druhý diel „encyklopédie“ obalového dizajnu, ktorý je žiadanou pridanou hodnotou každého tovaru na trhu, mapuje výsledky medzinárodnej súťaže obalového dizajnu Pentawards, ktorá oceňuje najlepšie obaly v piatich kategóriách – nápoje, potraviny, kozmetika, luxusné výrobky a ostatné, ktoré sa ďalej delia na 44 subkategórií. V knihe sa takto prezentuje viac ako 400 prác z 30 krajín, ktoré sa zúčastnili súťažných ročníkov 2011 a 2012. Čitatelia sa dozvedia v úvode ku každému obalu o jeho vzniku, autoroch (agentúrach) grafického dizajnu, marketingovej stratégii. Ocenenia Pentawards pomáhajú kultivovať vkus výrobcov aj konzumentov a majú nemalý vplyv na médiá, ekonomiku a politiku v širšom zmysle slova (anglická, francúzska a nemecká verzia.)