The logo design idea book – inspiration from 50 masters

Steven Heller
Gail Anderson
Vydavateľstvo
Laurence King Publishing, 2020

Táto príručka je nepostrádateľným zdrojom pre každého, kto sa chce dozvedieť základné informácie o dizajne loga. Predstavuje kľúčové prvky dobrého dizajnu loga a je ideálna pre grafický dizajn a inšpiráciu značky. Obsahuje 50 log ako príklady dobrých nápadov v službách reprezentácie, reputácie a identifikácie. Každé logo má dvojstránku, obrázky na jednej strane a text na druhej strane. Mnohé z dizajnov sú dobre známe napríklad značky ako LEGO, Amazon, FedEx a IBM, zatiaľ čo iné nie, napríklad Edition Unik, Riot, Nourish a Virto.