The Iconic Interior – 1900 to the present

Dominic Bradbury
Richard Powers
Vydavateľstvo
Thames & Hudson, 2012

Kniha obsahuje sto najpozoruhodnejších interiérov z celého sveta, zahŕňajúcich celé 20. storočie až po súčasnosť.