The History of Music and Musical Instruments in Europe – prehistory through the renaissance

Thomas H. Cornell II
Serena Bleeker
Vydavateľstvo
Independently published, [2019]

Kniha poskytuje podrobný pohľad nielen na hudbu a hudobné nástroje od praveku až po renesanciu, ale aj na dejiny Európy a na to, ako vyzerali obyvatelia Európy a ich kultúra, keď na tieto nástroje hrali.