The Fundamentals of Creative Advertising

Ken Burtenshaw
Nik Mahon
Caroline Barfoot
Vydavateľstvo
AVA Publishing, 2006

Základy kreatívnej reklamy poskytujú študentom pochopenie toho, ako reklamné agentúry vytvárajú a produkujú reklamné kampane. Dôraz sa kladie na rôzne dostupné médiá, myslenie a plánovanie, ktoré stojí za kampaňou, kreatívny brief a kreatívne riešenie a realizácia reklamnej kampane. Rozhovory s vplyvnými profesionálmi v oblasti reklamy a odhaľujúce prípadové štúdie sú prezentované v jasnom a premyslenom usporiadaní s podpornými ilustráciami a fotografiami.