The Fractal Geometry of Nature

Benoid B. Mandelbrot
Vydavateľstvo
W.H. Freeman and Company, 1983

Fraktál je zložený z častí, z ktorých každá je približne zmenšená kópia celku. Je to nekonečne členitý útvar.