The Curation and Care of Museum Collections

Bruce A. Campbell
Christian Baars
Vydavateľstvo
Routledge, 2019

Ošetrovanie a starostlivosť o múzejné zbierky