The 3D type book

Agathe Jacquillat
Tomi Vollauschek
Vydavateľstvo
Laurence King, 2011

Táto kniha je najkomplexnejšia prehliadka troj-dimenzionálnych „letterforms“, aká bola kedy napísaná, predstavuje viac než 1.300 snímok z viac ako 300 projektov a viac ako 160 nových talentov a štúdií, vrátane Sagmeister Inc.