Ten Principles for Good Design: Dieter Rams – the Jorrit Mann Collestion

Cees de Jong
Vydavateľstvo
Prestel, 2017

Slávny nemecký priemyselný dizajnér Dieter Rams a jeho desať princípov dobrého dizajnu (ako napr. dobrý dizajn je inovatívny, estetický, užitočný atď.) sú zdrojom inšpirácie pre novú generáciu dizajnérov (ktorou je často citovaný) a má kľúčový vplyv na ich prácu, ktorá formuje 21. storočie. Kniha poskytuje najkomplexnejší prehľad o jeho doterajšej práci.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Dieter Rams