Technical Illustration – techniques and Applications

John A. Dennison
Charles D. Johnson
Vydavateľstvo
Goodheart-Willcox, 2003

Publikácia Technical Illustration poskytuje solídny úvod do ilustrácie konceptov,teórií aplikácií, vzťahuje sa na kreslenie nástrojov a zručností,ilustrácie, projektovanie a výrobu rôznych typov technických ilustrácií. Študent získava dôkladnú a praktickú prípravu v nástrojoch a technikách, ktorú používajú technickí ilustrátori. Kniha je doplnená slovníkom a indexom výrazov.