Tatranské chaty – majáky v mori skál a snehu

Ivan Bohuš ml.
Vydavateľstvo
I&B, 2011

Publikácia podáva obraz o dôvodoch vzniku, výstavbe a osudoch tatranských chát. V úvodných kapitolách autor opisuje spôsoby núdzového nocľahu prvých návštevníkov Tatier a venuje sa loveckým chatám, ktoré sa neskôr stali základom niektorých z tatranských osád. Hlavnú časť publikácie venuje vysokohorským chatám, vrátane tých, ktoré z rôznych dôvodov zanikli. V záverečných kapitolách nezabúda ani na nerealizované projekty a na „schroniska“, vybudované v poľskej časti Vysokých Tatier. V knihe je opísaných približne 60 objektov.