Talianski architekti a Slovensko

Miroslav Hrdina
Vydavateľstvo
Spolok architektov Slovenska, [2012]

Výstava predstaví kľúčové realizované aj nerealizované diela talianskych architektov na Slovensku od raného novoveku až po dnešné dni. Od Ottavia Baldigaru a jeho účasti na výstavbe opevnenia Nových Zámkov v polovici 16. storočia cez angažovanosť v architektonicko-urbanistických súťažiach prvej polovice 40. rokov 20. storočia v Bratislave (Ernesto a Attilio La Padula a spol.), až po súčasné aktivity pri rozvoji hlavného mesta Slovenska (Vydrica a tím Guendalina Salimei, Roberto Grio a spol., Massimiliano Fuksas).