Svět měst

Jiří Hrůza
Vydavateľstvo
Academia, 2014

Kniha známeho urbanistu a architekta podáva syntetický výklad o vývoji miest, od veľkých starovekých civilizácií až do súčasnosti. Sleduje tisícročný vývoj ľudských sídiel, ako aj špecifické znaky a vlastnosti jednotlivých miest. V popredí autorovej pozornosti je história miest na území Českej republiky v kontexte strednej Európy a tiež vývoj miest v európskej a americkej kultúre, ale samostatné kapitoly sú venované aj ďalším civilizáciám, najmä v Ázii a v predkolumbovskej Amerike. V dvoch záverečných oddieloch autor podáva ucelený výklad o celosvetovom vývoji moderných miest a veľkomiest od 19. storočia do začiatku 21. storočia a zamýšľa sa nad perspektívami najbližšej budúcnosti.