Sustainability and Social Change in Fashion

Leslie Davis Burns
Vydavateľstvo
Fairchild, 2019

Udržateľnosť a spoločenské zmeny v móde.