Supernova – katalóg Ateliéru supermédií, Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Prahe

Radim Labuda
David Kořínek
Claire Bishop
Hito Steyerl
Nick Land
Vít Bohal
Elizabeth Kovačeva
Martin Lauer
Vydavateľstvo
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2019

Katalóg Supernova rekapituluje desať rokov pôsobenia Ateliéru supermédií UMPRUM výberom dokumentácie diel absolventov a absolventiek, či už z akademických rokov, alebo z doby po absolutóriu. Rôznorodá tvorba ateliéru, ktorý sa neobmedzoval žiadnymi médiami, bude sprevádzaná kolekciou textov kmeňových účastníkov ateliéru, vyzvaných mladých teoretikov aj niekoľkými prekladmi zahraničných esejistických textov, ktoré nastoľujú otázky po sociálnej, politickej a ekonomickej situovanosti umenia v informačnej a globálne prepojenej spoločnosti.