Supermodelka a krabice brillo – zákulisní příběhy a prapodivné zákony ekonomiky současného umění

Don Thompson
Vydavateľstvo
Kniha Zlín, 2014

Don Thompson opäť nazerá do zákulisia svetového trhu s umením, zamýšľa sa nad tým, nakoľko tento vzostup ovplyvnili ekonomické zákonitosti a marketingové stratégie, nakoľko peniaze podmieňujú spoločenský status , i nad fenoménom celebrít. Svojou prenikavou, humorom okorenenú analýzu opiera o vlastný výskum a rozhovory so zástupcami aukčných siení a obchodníkov s umením z celého sveta od New Yorku cez Abú Zabí až po Peking.