Štefan Belohradský – sochár – konštruktér

Ľuba Belohradská
Vladimír Beskid
Peter Roller
Vladimír Trubač
Vydavateľstvo
Galéria Jána Koniarika, 2021

Výstava Štefan Belohradský: Sochár – konštruktér vytvorila ucelenú a komplexnú prezentáciu života a diela významného slovenského sochára s medzinárodným presahom. Projekt bol retrospektívnym náhľadom do autorovej celoživotnej tvorby týkajúcej sa ako jeho komorných, tak i monumentálnych diel. Rovnako bol vyústením dlhodobejšej vedecko-výskumnej činnosti kurátorky a teoretičky umenia Ľuby Belohradskej saturujúcej význam tvorby jej manžela Štefana Belohradského. Diela Š. Belohradského boli významným reprezentačným artiklom česko-slovenského umenia v zahraničí. Zúčastnil sa na výstavách v Turíne 1967, Paríži 1968, či na Expo v Osake v roku 1970, v rámci ktorého odprezentoval monumentálnu realizáciu „Slnko nádeje“. Rovnako je autorom mnohých komorných plastík a monumentálnych realizácií na území Slovenska, v ktorých je zreteľný jeho invenčný výtvarný jazyk založený na redukcii formy, multiplikácii a kinetizme.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Štefan Belohradský
Ľuba Belohradská
Adriena Pekárová
Ľudmila Peterajová
Eva Bednáriková