Staletí kolem nás – přehled stavebních slohů

Jaroslav Herout
Vydavateľstvo
Orbis, 1961

Praktická príručka, ktorá je zameraná na architektonickú tvorbu v našich krajinách od doby predrománskej až do súčasnosti. Približuje jednotlivé stavebné slohy, ako po sebe počas storočí nasledovali, a to formou čo najnázornejšou, jednak textom, jednak – a to hlavne – kresbou. Kniha je zároveň akousi učebnicou, slovníčkom aj dejinami umenia v kocke.