Sochárky – výber osobností česko-slovenského sochárstva

Vladimíra Büngerová
Ľuba Belohradská
Alexandra Kusá
Vydavateľstvo
Slovenská národná galéria, 2015

160-stranový katalóg prezentuje výber ženských osobností (Alžbeta Čereyová, Jolana Kirczová, Marie Bartoňková-Drábková, Dagmar Rosůlková, Věra Janoušková, Eugénia Lugsová, Alina Ferdinandy a Anna Drobná), ich prínos a špecifiká pre dejiny výtvarného umenia v tematických okruhoch, ktoré objasňujú nástup žien do sochárskeho umenia, ich pozíciu a umelecké výsledky v odbore považovanom za výrazne mužské teritórium. Ženské autorky v ňom mali priestor, ktorého dimenzie je potrebné pripomenúť a predstaviť. Sú to sochárky, ktoré absolvovali klasické sochárske štúdium (ŠUP a VŠVU v Bratislave, AVU a VŠUP v Prahe) a niektoré z nich sú neznáme, zabudnuté, stratené, opomenuté dejinami, teóriou umenia a múzejnými zbierkami alebo predstavované v kontexte úžitkového a dekoratívneho umenia.