Smysl pro řád – studie o psychologii dekorativního umění

Ernst Hans Gombrich
David Vichnar
Vydavateľstvo
Argo, 2021

Tento zväzok ponúka erudovanú a pritom široko prístupnú teóriu dekoratívnych umení. Gombrich skúma univerzálne ľudský sklon hľadať v priestore a čase poriadok, ktorý sa prejavuje v detských hrách, v poézii, hudbe či architektúre, ale práve aj v dekoratívnych umeniach. Kniha svojím poňatím nadväzuje na Umenie a ilúziu, ktorá priniesla originálnu teóriu obrazového znázorňovania. Aj tentoraz ide fascinujúce a inšpiratívne úvahy o umení, prírode, ľudskej psychológii a tom, ako náš mozog spracováva podnety z vonkajšieho prostredia.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Ernst Hans Gombrich