Slovenská scénografia po roku 1989 – šiesty zmysel divadla – sixth sense of theatre

Vladislava Fekete
Vydavateľstvo
Divadelný ústav, 2009

Výstavný projekt Šiesty zmysel divadla.