Sloupky o architektuře

Antonín Novák
Petr Valenta
Vydavateľstvo
Archa, 2014

Antonín Novák a Petr Valenta, obaja ročník 1963, založili po absolutóriu na Fakulte architektúry VUT v Brne Ateliér DRNH ako združenie rovnako orientovaných nadšených profesionálov – architektov, usilujúcich sa o realizáciu stavieb, ktoré by boli úctivé k okoliu, užívateľné a zároveň poetické. Ateliéru sa podarilo zrealizovať množstvo zaujímavých stavieb, publikovať a vystavovať. Krátke texty oboch autorov sú reflexiou udalostí z vlastnej stavebnej praxe, ako aj výsledkom premýšľania nad postavením architekta v súčasnej českej spoločnosti.