Slávne kúpele Slovenska

Matúš Dulla
Vydavateľstvo
Foibos, 2014

“Slávne kúpele Slovenska „nás zavedú postupne do 21 kúpeľných miest Slovenskej republiky a predstavia nám svojich 121 významných architektonických objektov. Publikácia predstavuje vyvážený prehľad histórie kúpeľníctva na Slovensku a prostredníctvom dejinných udalostí popisuje aj vznik jednotlivých kúpeľných miest a miest s ohľadom na ich architektúru. Dôležitú súčasť publikácie tvoria tiež príbehy vybraných osobností (architektov, stavebníkov, vzácnych kúpeľných hostí) spojených s dejinami či architektúrou kúpeľných miest. Texty o jednotlivých kúpeľných stavbách sprevádza bohatý obrazový materiál pozostávajúci z dobových prameňov i súčasných stavebných plánov a fotografií. Záverečná kapitola je venovaná mapám kúpeľných miest a vychádzkovým okruhom po jednotlivých stavbách.