Škola slovenského ornamentu

Štefan Leonard Kostelničák
Anna Kostelničáková
Vydavateľstvo
Nitrava, 2017

Slovenská ornamentálna výzdoba je dominantnou súčasťou našej kultúry, existuje však v toľkých variantoch, že len ťažko možno hovoriť o jednotnej forme zdobenia. Každý umelec si musel preto nájsť svoj vlastný štýl a kompozíciu a tak vytvárať jedinečný ornament, charakteristický používaním farieb, vzorov a materiálov potrebných k ich zhotoveniu. Ornamentálna tvora je typickým prejavom ľudovej kultúry, avšak až vďaka umelcovi, maliarovi Štefanovi Leonardovi Kostelničákovi bol slovenský ornament povýšený na umenie. Tento umelec nesmierne miloval svoj rodný kraj a vlasť. Ornamentami dekoroval keramiku, sklo, nábytok, interiéry, sakrálne pamiatky. Namaľoval tiež M. R. Štefánika a jeho mohylu. Zdôrazňoval: „Slovenská ornamentálna výzdoba je dôležitou súčasťou slovenskej kultúry – vyjadrenia vnemov ornamentálnymi kresbami, maľbami a prevedenie dekorácie rôznou technikou je bežným darom slovenského ľudu.“ Ornamentálne kreslenie je ako lyrické básnenie – má plnú voľnosť fantázie.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Štefan Leonard Kostelničák