Sketching – drawing techniques for product designers

Koos Eissen
Roselien Steur
Vydavateľstvo
BIS, 2020

Niekto si môže myslieť, že skicovanie je miznúca zručnosť, ale ak niekedy vstúpite do dizajnérskeho štúdia, zistíte to inak. Štúdiá stále robia náčrty a kresby ručne a vo väčšine prípadov ich je pomerne veľa. Sú neoddeliteľnou súčasťou rozhodovacieho procesu, používajú sa v počiatočných fázach navrhovania, pri brainstormingových stretnutiach, vo fáze výskumu a prieskumu koncepcií a pri prezentácii. Kreslenie sa ukázalo byť popri slovnom vysvetlení silným nástrojom na komunikáciu nielen s kolegami návrhármi, inžiniermi alebo tvorcami modelov, ale aj s klientmi, dodávateľmi a verejnými úradmi.