Simplicity, the charm of minimalism

Wang Shaoqiang
Vydavateľstvo
Promopress, 2017

Minimalizmus zdôrazňuje extrémnu jednoduchosť formy. Znížením počtu grafických prvkov sa zvyšuje sila každého prvku. Alebo, ako slávne povedal Mies van der Rohe, „Menej je viac.“ Škandinávske a japonské dizajnérske školy, známe svojimi jednoduchými a nenáročnými pravidlami, sú najvýznamnejšími predstaviteľmi tohto trendu, ktorý si osvojuje čoraz viac grafických dizajnérov v ich kreatívnych oblastiach, či už ide o branding, komunikáciu a balenie. Simplicity zhromažďuje viac ako sto diel grafických dizajnérov z celého sveta, ktorí vo svojich dielach uplatňujú minimalizmus a dodávajú im elegantnú jednoduchosť a čistý štýl.