Secese – vitální umění 1900 – ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze

Jiří Fronek
Lucie Vlčková
Radim Vondráček
Vydavateľstvo
Arbor vitae, 2013

Publikácia predstavuje špičkové diela českej a európskej secesie zo zbierok Uměleckoprůmyslového musea v Prahe. Zameriava sa na úžitkové umenie secesie ako súčasť prevratných modernizačných a emancipačných prúdov koncom 19. stor., ktoré viedli k zmenám obytného interiéru a odevnej módy, novému formovaniu skla a keramiky alebo k zrodu modernej vizuality reklamy. Myšlienkové zázemie nachádzala secesná tvorba v biologických a sociálno reformných teóriách, filozofii života a v štúdiu okultných náuk. Všetky tieto zložky tvorili obdivuhodne vitálne umelecké hnutie, z ktorého čerpali svoju energiu avantgardy 20. storočia.