Rozlomená doba 1908-1928 – avantgardy ve střední Evropě

Karel Srp
Ladislav Nagy
Radek Charvát
Filip Koky
Pavel Peč
Robert Svoboda
Martin Souček
Vydavateľstvo
Arbor vitae societas, 2018

Chronologický prehľad. Životopisné údaje