Rostislav Vaněk – [graphic design / type design] – [práce z let 1964-2014 / work from 1964-2014]

Rostislav Vaněk
Karel Haloun
Vydavateľstvo
Kant, 2014

Publikácia zhŕňa 50 rokov tvorby popredného českého grafického dizajnéra, vedúceho ateliéru Grafického dizajnu a vizuálnej komunikácie na Vysokej škole umeleckopriemyselnej v Prahe. Kniha je radená chronologicky a ukazuje autorove práce do školských čias cez celý rad plagátov a tlačovín na kultúrne akcie až k veľkým projektom začiatku 21. storočia. Dokumentuje aj úzku spoluprácu autora s významnou medzinárodnou prehliadkou grafického dizajnu Bienále Brno. Publikácia prezentuje Vaněkove významné projekty, ako napr. vizuálny štýl pražského metra, Československej obchodnej banky a jeho podiel na vizuálnom štýle Československých aerolínií. Dokumentuje aj jeho známkovú tvorbu. Druhá časť je venovaná jeho práci na tvorbe tlačených abecied, ktorým sa venuje posledných 10 rokov. Sú tu zastúpené všetky jeho písma, ich praktické ukážky, aj skice ďalších zámerov písmolejárne Signature.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Rostislav Vaněk