Rony Plesl

Rony Plesl
Martin Tůma
Jakub Skokan
Vydavateľstvo
Academy of arts, 2016

Vydané pri príležitosti výstavy konanej v dňoch 9.9. – 31.10.2016 v Královskom letohrádku Pražského hradu

Viac o dizajnéroch v publikácii
Rony Plesl