Retrotopia – design for socialist spaces

Claudia Banz
Rostislav Koryčánek
Kai Lobjakas
Vydavateľstvo
Dortmund, 2023

Slovenské múzeum dizajnu (SMD) sa spolu s múzeami a galériami z Budapešti, Kyjeva, Záhrebu, Vilniusu a ďalších európskych miest zapojila do medzinárodnej výstavy Retrotopia. Design for Socialist Spaces, ktorú môžete od marca do júla tohto roku vidieť v berlínskom Umeleckopriemyselnom múzeu, ktoré patrí do združenia berlínskych inštitúcií Staatliche Museen zu Berlin. Retrotopia. Design for Socialist Spaces je kolaboratívny výstavný projekt, ktorý sa zaoberá úlohou a vplyvom dizajnu v krajinách bývalého východného bloku a bývalej Juhoslávie v 50. – 80. rokoch 20. storočia. Projekt spojil inovatívnu sieť kurátorov, aby otvoril nové a prekvapivé pohľady do mnohovrstevnatého dizajnérskeho prostredia regiónu, ktorý zostáva širšej (a najmä západnej) verejnosti neznámy. Rozsiahla výskumná práca protagonistov*tiek Retrotopie je dôležitým príspevkom k novému pohľadu na globálnu a dekolonizovanú históriu dizajnu.

Viac o dizajnéroch v publikácii