Retromuseum Cheb – životní styl a design v ČSSR

Daniela Kramerová
Vydavateľstvo
GAVU, 2016

Rozsiahly katalóg stálej expozície Retromusea môže slúžiť ako základná učebnica povojnového českého dizajnu. Jednotlivé kapitoly sprevádzané množstvom obrázkov spracovali odborníci na danú problematiku z rôznych českých múzeí, ktorí sú autormi príslušných častí expozície.

Viac o dizajnéroch v publikácii