Renesancia forografie 19. storočia – výsku, vzdelávanie. experiment

Jana Hojstričová
Lucia Almášiová
Vydavateľstvo
Vysoká škola výtvarných umení, 2014

Učebnica je interdisciplinárnym projektom, ktorý v sebe zahŕňa fotografiu, reštaurovanie a dejiny umenia. Kniha pozostáva z umenovedných štúdií, ktoré značným spôsobom prehlbujú poznanie o dejinách slovenskej fotografie 19. storočia, ďalej z výskumu fotografických techník, najmä postupov spracovania, ich charakteristík a možností ich reštaurovania a archivovania. Učebnica je doplnená o reprodukcie študentských prác, ktoré zvládli fotografické techniky 19. storočia a prostredníctvom nich študenti realizovali svoje voľné výtvarné projekty. Zámerom projektu bolo aplikovať tieto techniky do súčasnej fotografickej praxe, rozšíriť vedomosti o spôsoboch reštaurovania historických fotografií a takto prepojiť 19. storočie so súčasnosťou v prácach študentov [Zdroj: prebal publikácie]