Řeči do prázdna – 1897-1900

Adolf Loos
Vydavateľstvo
Pragma, 2014

Kniha uvádza Loosove články a referáty publikované vo viedenských listoch v rokoch 1897-1900 a bolo do nich zaradených šesť teoretických a kritických statí z Loosovho časopisu Das Andere (To druhé), v ktorých Loos uplatňuje svoje etické princípy a zásady úsporných a funkčných riešení. Súbor Loosových statí z obdobia 1897-1900 obsahuje komentáre a hodnotenia najrôznejších tém týkajúcich sa „životného štýlu.“