Příručka rozvoje místní kulturní politiky – kroky, nástroje, případové studie

Eylem Ertürková
Vít Mlejnek
Vydavateľstvo
Barrister & Principal, 2016