Prerušená pieseň – výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948-1956

Alexandra Kusá
Bohunka Koklesová
Monika Mitášová
Vydavateľstvo
Slovenská národná galéria, 2019

Publikácia Prerušená pieseň | výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948 – 1956 sa zameriava na umenie socialistického realizmu v období jeho najtvrdších prejavov – stalinizmu päťdesiatych rokov minulého storočia ako tzv. sorely, ktoré má v našej spoločnosti zvláštnu pozíciu, pozíciu temného rodinného tajomstva. Dnes je kultúrna produkcia tohto obdobia, ktorá sa v čase svojho vzniku tešila veľkej mediálnej pozornosti a ekonomickej podpore, nepoznaným a zabudnutým územím. Ambíciou je vykresliť toto obdobie ako výsledok svojbytného sociálneho a kultúrneho systému, ktorý mal svoje pravidlá, históriu, ambivalencie a pochybnosti. Štruktúra textu je postavená chronologicky, doplnená obrazovým a textovým poznámkovým aparátom, obrazovou prílohou a antológiou dobových textov. Výsledkom je prvý ucelený kritický názor na obdobie stalinského realizmu postavený na základe výtvarného materiálu ukotvenom v konkrétnom dobovom politickom kontexte a vo výtvarnej prevádzke.