Porcelán kolem nás

Jiří Chládek
Ilona Nová
Vydavateľstvo
SNTL, 1991

Kniha sa zaoberá dejinami keramiky, čínsky porcelán, porcelán vo svete a v Čechách, druhy keramiky a jej využitie, postup výroby porcelánu, dekorácie, glazúry, pálenie porcelánu, významné zbierky porcelánu, porcelán na svetových veľtrhoch, najvýznamnejšie manufaktúry na výrobu porcelánu v 19. storočí a ich výrobné značky