…po slovensky sa o módach nikdy nepísalo (Terézia Vansová, Dennica 1908) – zborník pri príležitosti životného jubilea Márie Magdalény Zubercovej – história *supplementum I.

Vydavateľstvo
Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, 2013

Špeciálne číslo zborníka SNM – HM, ktoré vychádza pri príležitosti životného jubilea dlhoročnej kurátorky M.M. Zubercovej. V HM SNM pracovala od roku 1969 do roku 2006. Ide o výber odborných článkov vychádzajúcich v rozmedzí rokov 1976 a 2011. V prvej časti sú publikované odborné texty rôzneho charakteru, od materiálových štúdií zbierkových predmetov až po syntetizujúce štúdie odevných štýlov.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Magdaléna Zubercová