Peter Roller – bod, čiara, znak, písmeno / point, line, sign, letter

Vydavateľstvo
Združenie Priestor a socha, 2013
Viac o dizajnéroch v publikácii
Peter Roller