Paramenty – liturgické textílie – katalóg výstavy

Alena Piatrová
Branislav Panis
Vydavateľstvo
Slovenské národné múzeum - Historické múzeum, 2015

Výstava Paramenty – liturgické textílie, predstavuje najstaršie zachované odevy a iné textílie na Slovensku, používané pri cirkevných obradoch. Expozícia približuje takmer neznáme textilné a odevné pamiatky, ktoré svedčia o vývoji textilných techník, remesiel i textilného priemyslu. Viaceré vystavené predmety sú ojedinelými umeleckoremeselnými artefaktmi.Vystavené exponáty pochádzajú zo zbierok viacerých múzeí a cirkevných inštitúcií a prinášajú prehľad typológie odevov a textílií jednotlivých cirkví na Slovensku (odevy rímskokatolíckej cirkvi, pravoslávnej, gréckokatolíckej a evanjelickej cirkvi augsburského vyznania).