Packaging Design – successful product branding from conceot to shelf

Marianne Rosner Klimchuk
Sandra A. Krasovec
Vydavateľstvo
John Wiley & Sons, 2012

Ako vytvoriť návrhy obalov pre spotrebiteľské značky, ktoré účinne komunikujú v maloobchodnom prostredí.