Ozbrojené sily Slovenskej republiky – história a súčasnosť 1918-2005 = past and present 1918-2005

Jozef Bystrický
Vydavateľstvo
Magnet press, 2005

Publikácia kol. autorov vojenských historikov podáva čitateľsky príťažlivou a súčasne presvedčivou formou ucelený pohľad na vojenské dejiny Slovenska 20. storočia. Na súčasnosť i minulosť, v ktorej sa za celé obdobie od roku 1918 armáda prispôsobovala meniacemu sa bezpečnostnému prostrediu až sa zmenila do podoby, akú nadobudla v roku vzniku publikácie. Kniha vyšla v historicky významnom a pre Ozbrojené sily SR a ich Generálny štáb prelomovom období, a to rok po vstupe SR do Severoatlantickej aliancie a po jej integrácii do Európskej únie. Obsahuje krátke popisy dôležitých udalostí a životopisy významných vojenských činiteľov a veľké množstvo dobových fotografií s popisom.