Otto Neurath – the Language of the Global Polis

Nader Vossoughian
Vydavateľstvo
NAi Publishers, 2011

Otto Neurath (celým menom Karl Wilhem Otto Neurath) bol rakúsky filozof, predstaviteľ novopozitivizmu, člen Viedenského krúžku, sociológ a ekonóm. V rokoch 1934 – 1940 žil v Holandsku, od roku 1941 vo Veľkej Británii. Politicky bol Neurath zástancom austromarxizmu. Vo filozofii sa zameriaval na reflexiu vedy s cieľom vypracovať predpoklady jednoty všetkých vedeckých poznatkov. Podľa Neuratha je základným predpokladom dosiahnutia takéhoto cieľa vypracovanie univerzálneho jazyka vedy, ktorý by sa opieral o jazyk fyziky a matematiky.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Otto Neurath