Oto Bachorík – bronz – kameň – drevo

Bohumír Bachratý
Dušan Dušek
Vydavateľstvo
[s. n.], 1999

Slovenský výtvarný umelec – sochár, reštaurátor a pedagóg. Narodil sa 26.marca 1959 v Bratislave. V rokoch 1978 – 1984 študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave u prof. L. Snopeka a doc. J. Poruboviča. Žije v Bratislave. Venuje sa komornej a monumentálnej sochárskej tvorbe, kresbe a v poslednom období i maľbe. Aj keď spočiatku pracoval často s drevom, v súčasnosti tvorí takmer výlučne v bronze, ktorý často kombinuje s kameňom. Má za sebou úspešné výstavy doma aj v zahraničí. Zúčastnil sa na mnohých sochárskych sympóziách na Slovensku, v Taliansku, v Rakúsku, vo Fínsku, v Nemecku a v Japonsku.

Viac o dizajnéroch v publikácii
Oto Bachorík