Otisky vědění – řeč keramiky – the language of ceramics

Adam Budak
Jiří Fajt
Peter Pakesch
Vydavateľstvo
Národní galerie, 2017

Katalóg k výstave „Otisky vědení. Řeč keramiky“ koncipovanej spoločne s umelcami Aj Wej-wejom a Edmundom de Waalom predstavujú materiál, ktorý je dlho považovaný za odvetvie umelecko-remeselnej tvorby. Tu sa však zameriava pozornosť na jeho premeny od najstarších čias až po súčasnosť. Vedľa keramiky dvoch hlavných protagonistov prezentuje diela umelcov, z ktorých vychádzajú a odkazujú na nich napr. Lynda Benglis, Alison Britton, Hans Coper, Lucio Fontana, Asger Jorn, Kazimír Malevič, Fausto Melotti, Joan Miró, Isamu Noguči, Pablo Picasso, Lucie Rie, Marit Tingleff, Peter Voulkos, Pavel Janák, Vlastislav Hofman.