Organizační kultura a její změna

Růžena Lukášová
Vydavateľstvo
Grada, 2010

Autorka, ktorá je uznávanou kapacitou v tejto oblasti u nás, objasňuje, čo sa pod pojmom organizačná kultúra rozumie, ako je možné kultúru organizácie spoznať a akými nástrojmi ju možno utvárať a meniť.