Od osmičky k osmičke – premeny slovenskej spoločnosti v rokoch 1918-1938

Jaroslava Roguľová
Vydavateľstvo
Historický ústav SAV, 2009

Kniha autorského kolektívu má ambíciu zachytiť problematiku Slovenska v prvej Československej republike z netradičných, nových pohľadov.