Oči kůže – architektura a smysly

Juhani Pallasmaa
Vydavateľstvo
Archa, 2012

Útla knižočka od Juhani Pallasmaa Oči kůže – architektura a smysly (Archa Zlín, 2012) prináša poznanie, že mnohé architektonické projekty, ktoré vyzerajú tak dobre na rysovacej doske alebo na obrazovke, sú pre nás sklamaním v reálnej skutočnosti. Zatiaľ čo naša skúsenosť vzniká kombináciou piatich zmyslov, väčšina architektúry vzniká pod zorným uhlom jediného zmyslu – zraku. Potlačenie ostatných zmyslov viedlo v mnohých prípadoch k ochudobneniu nášho životného prostredia, čo spôsobilo pocity odlúčenia a odcudzenia..