Obrazy & události – komentáře ke zdejší vizuální kultuře 2010-2012

Milena Bartlová
Jan Skřivánek
Vydavateľstvo
Vysoká škola uměleckoprůmyslová, 2012

Knižné vydanie glos o výtvarnom umení a vizuálnej kultúre, ktoré v rokoch 2010-2012 napísala autorka pre webový portál artalk.cz. Komentáre pojednávajú o aktuálnych výstavách, publikáciách či o spoločenských súvislostiach výtvarného umenia v Česku.